Neem contact op voor een bezoek

Alles wat u moet weten over onze werking

De Knuffeltjes - crècheBenieuwd naar alle praktische info rond onze crèche in Werchter? Dan bent u alvast geholpen met onderstaand uittreksel uit ons reglement. Op deze manier bent u al goed op de hoogte van het reilen en zeilen van De Knuffeltjes. Bij interesse kan u altijd contact met ons opnemen om meer te weten te komen. We leggen ook graag onze werking aan u uit bij een eerste bezoek aan onze crèche!

Voorstelling

“De Knuffeltjes” is een particulier kinderdagverblijf dat onder toezicht staat van Kind en Gezin en opvang biedt aan gemiddeld 22 kindjes van 0 tot 3 jaar, ongeacht waar ze woonachtig zijn. “De Knuffeltjes” opent haar deuren om 7.00u en gaat dicht om stipt 18.30u. Wij vragen aan alle ouders om een 10-tal minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn, zodat wij op een aangename manier het dagverloop van uw kindje kunnen bespreken. Tijdens het weekend en op feestdagen zijn wij gesloten. Verheyden Kirsten en het ganse Knuffelteam zullen uw kindjes met de beste zorgen omringen. Het knuffelteam streeft ernaar om een warme en huiselijke opvang te bieden aan al onze kindjes met of zonder beperking. Verdere informatie over de werking van “de knuffeltjes” verneemt u in onze infobrochure.

Spelen 

 • Net zoals slaap, is het spel van een kind noodzakelijk voor zijn groei en ontwikkeling.
 • Spelen begint al bij de allerkleinsten. Door het aanbieden van speelgoed stimuleert u de zintuigen.
 • Bij de peuters is er een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Zoals kleuren, plakken, puzzelen, poppenspel, balspelen, buitenspel, … Hiervoor is er voldoende ruimte en materiaal op ons terras voorhanden.
 • Naast het geleide spel gaat het grootste deel van de dag uit naar het vrije spel

Opmerkingen in verband met spelen:

 • Houd er als ouder wel rekening mee dat uw kindje heel moe kan zijn wanneer het van de kinderopvang komt. Dit komt doordat zij veel nieuwe ervaringen opdoen, wat natuurlijk veel energie van uw dreumes vergt.
 • Het is niet toegestaan om speelgoed van thuis mee te brengen.

Voeding

 • Het ontbijt wordt steeds thuis genuttigd; evenals de eerste flesvoeding.
 • Om 11.00 uur wordt er een warme versbereide maaltijd opgediend.
 • Rond 15u30 krijgen de allerkleinsten een versbereide fruitpap en voor de peuters is er eveneens fruit voorzien, alsook een boterham, koek, yoghurt, platte kaas, pudding, …
 • Gedurende de ganse dag krijgen de kindjes regelmatig drinken; ook hier wordt voor voldoende afwisseling gezorgd.

Opmerkingen in verband met voeding:

 • Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin dient de flesvoeding als volgt meegegeven te worden: water en melkpoeder apart.
 • Geef ook ieder wijziging in verband met de voeding van uw kindje onmiddellijk door. Denk aan allergie, dieet, toediening van vitamines, …

Hygiëne en kledij

 • Wij gaan ervan uit dat alle kindjes hun ochtendtoilet achter de rug hebben bij aankomst. Dit wil zeggen: propere luier en neus, verzorgde nagels, …
 • Alle kindjes dragen de kledij van thuis, die duidelijk voorzien is van naam. Liefst dragen de kindjes speelkledij die vuil mag worden, dit omdat ze aangemoedigd worden om zoveel mogelijk zelf te doen.
 • Ook wordt er al eens buiten gespeeld of geverfd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vlekken op kledij of verlies van kledingstukken.

Opmerkingen:

 • Het is verplicht om steeds een zak met reservekledij mee te brengen.
 • Om ernstige krabletsels te voorkomen, vragen wij aan alle ouders om te allen tijde de nagels van de kinderen kort te houden. Indien nodig zullen wij de ouders hierop attent maken en ons het recht voorbehouden om de nageltjes zelf te knippen mits een vergoeding van 3 euro per knipbeurt.

Slapen

 • Slapen is van groot belang, en dit zowel voor baby's als voor peuters.
 • Voor de peuters wordt er een vast rustmoment voorzien, vlak na het middageten (van ongeveer 12.00u tot 14.00u). Ook buiten deze uren kan uw kindje nog wat gaan rusten; dit naargelang de individuele behoefte.
 • Daar baby's nog geen vast patroon hebben van eten, slapen, spelen, ... passen wij ons aan, aan het ritme van elk kindje.
 • Omwille van hygiënische redenen krijgt ieder kindje zijn eigen bed toegewezen, waarvan wij regelmatig de lakens verversen.

Richtlijnen in verband met de slaap:

 • Geef alle informatie i.v.m. de slaap van uw kindje door aan de verantwoordelijke.
 • Vergeet ook geen tutje, knuffeltje, doekje of andere voorwerpen waar uw kindje aan gehecht is mee te geven.

Ziekte en medicatie

Wat betreft ziekte zijn er duidelijke afspraken nodig die strikt dienen nageleefd te worden. Deze afspraken lichten we u graag toe tijdens een bezoek aan ons kinderdagverblijf.

Kostprijs

Wat kost een dag bij De Knuffeltjes

 • Voor een volledige dag betaalt u 20€.
 • Voor een halve dag betaalt u 14€ (max. 5u).
 • Dagvergoeding bij ziekte 12,50€. (met doktersattest).
 • Maandelijkse forfait: 85€ per kind. Dit bedrag dekt geen bijkomende kosten. Aan een broertje of zusje wordt slechts een halve forfait aangerekend zolang beide kindjes gelijktijdig in de crèche verblijven.

Zijn NIET in de prijs inbegrepen:

 • flesvoeding (eerste voeding dient thuis gegeven te worden)
 • luiers
 • dieet (met dieetvoeding houden wij in de mate van het mogelijke rekening)
 • fysiologisch serum
 • suppo's
 • Daktozin

Betaling

 • De rekening dient betaald te worden vóór de 12de van de maand. Zo vermijdt u de extra kosten die hiermee gepaard gaan.
 • Bij laatbetalers geldt het nieuwe decreet.
 • Een gedeelte van de kosten is fiscaal aftrekbaar. Dit attest wordt in mei meegegeven met de factuur.
 • De opvangprijs kan altijd aangepast worden aan de index.

Wat brengt u mee bij aanvang

 • reservekledij
 • knuffel
 • luiers (1 pak)
 • suppo's (worden 0,50€/stuk aangerekend indien uit onze voorraad)
 • fysiologisch water
 • tutje
 • reserve melkpoeder (voor de allerkleinsten)
 • eventueel: – dieetvoeding – medicatie … – zalf voor ernstige luieruitslag

Opmerking:

Zorg ervoor dat alles DUIDELIJK met naam getekend is. Reservekledij eigendom van het kinderdagverblijf dient zo snel mogelijk gewassen en gestreken terug in ons bezit te zijn. Indien niet, wordt er een waarborg van 10€ per stuk aangerekend.

Belangrijk om te weten

 • Alle kindjes zijn bij ons verzekerd via de verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid”.
 • Net zoals u heeft Kind en Gezin toegang tot alle ruimtes waarin de kinderen verblijven.
 • De inhoud van deze infobrochure kan te allen tijde aangepast/gewijzigd worden mits een schriftelijke vooropzeg van 2 maanden. Deze wijzigingen, evenals prijsaanpassingen, worden dan in tweevoud opgemaakt en verdeeld, waarvan 1 exemplaar ondertekend door de ouders dient te worden terugbezorgd.
 • De opvang kan wederzijds stopgezet worden mits een vooropzeg van ten minste 3 maand. Indien niet zullen die maanden aangerekend worden. De opzeg moet schriftelijk gebeuren. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, zal deze aangerekend worden. In deze opzegperiode is het niet toegestaan verlof op te nemen.
 • Bij niet-naleving van het reglement kan beslist worden de opvang onmiddellijk stop te zetten!
 • Bij laattijdige betaling zal het “nieuwe decreet” toegepast worden.
 • De ouders kunnen te allen tijde klacht indienen bij de Ombudsdienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. 02/533.14.14.

Afspraken

 • Als u een plaats wil reserveren in ons kinderdagverblijf, vragen wij een voorschot van 325 euro per inschrijving. Dit bedrag krijgt u terug op het einde van de opvangperiode na betaling van de laatste factuur. Indien u om gelijk welke reden beslist om de inschrijving te annuleren bent u het voorschot kwijt.
 • Uw inschrijving is pas definitief in orde wanneer zowel het inschrijvingsformulier ingevuld is. En het voorschot van 325€ overgeschreven is op onze rekening. BE66 001 60 26 771 43.
 • Een minimum van 3 volledige dagen aanwezigheid per week is vereist! Indien men zich niet houdt aan dit minimum van 3 volledige dagen per week zullen de ontbrekende dagen aangerekend worden en loopt men het risico de inschrijving te allen tijde te verliezen. De opzeggingstermijn zal dan niet toegepast worden. Wij geven de voorkeur aan vaste dagen!
 • De verlofdagen dienen als volgt medegedeeld te worden:

telkens voor de 20ste kalenderdag van de maand voorafgaand op het geplande verlof. Het juli- en augustus verlof dient voor juni doorgegeven te worden. Verlof dat niet tijdig wordt doorgegeven wordt volledig aangerekend.

 • Verlof wordt STEEDS schriftelijk gemeld.
 • De sluitingsperiode van het kinderdagverblijf krijgt u steeds ten laatste eind januari.
 • Onverwachte snipperdagen kunnen niet aanvaard worden als wettige afwezigheid.
 • Wanneer uw kindje niet aanwezig is op de afgesproken dagen en dit zonder te verwittigen VOOR 8 uur zal de volledige dagprijs aangerekend worden.
 • Het opnemen van verlof- en ziektedagen verloopt volgens het nieuwe decreet. (zie bijlage)
 • Indien uw kindje opgehaald wordt door een andere persoon, dan wordt dit bij voorkeur 's morgens medegedeeld. Anders geven wij u kindje niet mee. Dit omwille van veiligheidsoverwegingen.
 • Onze openingsuren zijn van 7.00 u tot 18u30. Bij misbruik zal er 6,20€ per schijf van 5 minuten aangerekend worden. Dit zowel bij opvang voor als na de openingsuren.
 • Wij verwachten uw kindje op de afgesproken datum (start van de opvang) Indien niet, kunnen wij uw plaats niet garanderen en loopt u het risico dat uw plaats doorgegeven wordt aan de eerstvolgende op de wachtlijst!
 • Wisselen van dagen of een extra opvangdag is enkel mogelijk indien er plaats is, en dit in samenspraak met de verantwoordelijke. Kinderen die ingeschreven zijn voor die welbepaalde dag krijgen voorrang.
 • Ouders die inschrijven worden verondersteld kennis te hebben genomen van de inhoud van de infobrochure en hiermee akkoord te gaan. Tevens bevestigen zij dat de infobrochure werd toegelicht.

Het nieuwe decreet dient voorzien te worden van een handtekening door beide ouders. Voorafgaande “gelezen en goedgekeurd”.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken